Instruktor strzelectwa i broń palna

 1. Instruktor sportu – strzelectwa sportowego.
  • Część ogólna kursu instruktorów sportu 80h, cena 450 – 550 zł.
  • Część specjalistyczna instruktor strzelectwa sportowego 130h, cena 2000 -2800 zł.
  • Warunki uczestnictwa:
   • ukończona szkoła średnia,
   • niekaralność,
   • zaświadczenie lekarskie „o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa”,
   • informacja o dotychczasowym związku ze strzelectwem, szkoleniami lub bronią palną
   • wypełnienie Karty Uczestnictwa,
   • ksero świadectwa-dyplomu,
   • ksero dowodu osobistego
   • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5cm.
 2. Instruktor strzelectwa bojowego.
  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć z broni palnej krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej 30-60h, cena 590-750 zł.
  • Warunki uczestnictwa: ukończony minimum Kurs Instruktorów strzelectwa sportowego, niekaralność.
 3. Instruktor strzelectwa dynamiczno – praktycznego.
  • Przygotowanie do prowadzenia strzelań , 20 – 50h, cena 290 – 600 zł.
  • Warunki uczestnictwa: ukończony minimum Kurs Instruktorów strzelectwa sportowego, niekaralność.
 4. Instruktor strzelectwa pneumatycznego.
  • Kurs skierowany jest głównie do nauczycieli, nauczycieli PO, absolwentów AWF, kursów instruktorów sportu, rekreacji ruchowej i osób chcących uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do organizacji i prowadzenia strzelnic i strzelań z broni pneumatycznej.
  • 25-50h, cena 1000-1500 zł,
  • Warunki uczestnictwa: ukończona szkoła średnia.
 5. Kursy przygotowawcze dla osób starających się o pozwolenie na broń palną:
  • do celów sportowych,
  • do ochrony osobistej,
  • broń gazowa,
  • do celów kolekcjonerskich.
 6. Kursy doskonalące dla instruktorów.
 7. Kursy doskonalące w posługiwaniu się bronią palną.
 8. Szkolenia dla aktorów i statystów teatrów, ekip, zespołów filmowych i telewizyjnych.
 9. Szkolenie i opieka trenersko – menadżerska nad zawodnikami wyczynu strzeleckiego, pięciobojowego i strzelcami amatorami.
Call Now Button