Współpracujemy i prowadziliśmy szkolenia dla kadry wykładowej oraz pracowników:

  1. Policji przy współpracy Wyższej szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Policji w Słupsku,
  2. Straży Granicznej przy współpracy z Komendą Główną oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia w Koszalinie,
  3. Więziennictwa dla pracowników i wykładowców, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
  4. Biura Ochrony Rządu,
  5. Izby Celnej, ABW, CBŚ, SKW
  6. Jednostek Wojskowych, Żandarmerii
  7. Stowarzyszeń sportowo – obronnych, Firm Ochrony i wielu in.,
  8. Zawodnicy strzelectwa i pięcioboju nowoczesnego.
  9. Straży Leśnej i Ochrony Kolei
Call Now Button