Kursy BHP

  1. Szkolenie podstawowe na stanowiskach:
    • kierowniczych 40 godzin 110 -120 zł,
    • robotniczych i administracyjno-biurowych 19 i 18 godzin 50 – 60 zł.
  2. Szkolenie okresowe na stanowiskach:
    • kierowniczych 19 godzin 50 – 60 zł ,
    • robotniczych i administracyjno-biurowych 10 godzin 25 – 35 zł.
Call Now Button