KURSY INSTRUKTORÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO, BOJOWEGO I DYNAMICZNEGO

Aby móc samodzielnie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem broni palnej, niezbędne jest posiadanie wymaganych uprawnień. Proponujemy Państwu zatem kurs instruktora strzelania sportowego, bojowego, dynamiczno-praktycznego lub pneumatycznego. Nasze szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej i w wyczerpujący sposób omawiają wszystkie najważniejsze zagadnienia, skupiając się na maksymalnym poszerzaniu wiedzy uczestników. Na kursie przyszły instruktor strzelectwa sportowego pozna zagadnienia związane z przekazywaniem innym ogólnej wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Dopiero po ukończeniu tej części będzie można przystąpić do drugiej, związanej z bronią palną. Osoby, które takie szkolenie posiadają już za sobą mają możliwość przystąpienia do zajęć doskonalącychl ub specjalistycznych.

Zakres naszych szkoleń:

instruktor strzelectwa bojowego
instruktor strzelectwa sportowego
instruktor strzelectwa dynamicznego
instruktor strzelectwa

Call Now Button