Szkolenie instruktora strzelectwa dla zatrudnionych w sektorze administracji publicznej i obronie narodowej

Aktualności

Zakończono projekt w ramach, którego przeszkoliliśmy nie odpłatnie 140 pracowników administracji publicznej i obrony narodowej – mieszkańców woj. lubuskiego w zawodzie instruktora strzelectwa (18.12.2016)
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Call Now Button