Kursy Instruktorów Strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego – możliwe finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. Kursy 2024r:Kurs weekendowy: 20 styczeń-Rybnik, 3luty -Chodzież, 9 marzec-Poznań, 6 kwiecień-Wrocław, 13 kwiecień-Zielona Góra, 11 maj- Bielsko-Biała.

Planowane miejsca i terminy rozpoczęcia kursów, Legitymacja Instruktorska  PZSS– możliwe finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. Kursy 2024r: 20 styczeń-Rybnik, 3 luty-Chodzież, 9 marzec-Poznań, 6 kwiecień-Wrocław, 13 kwiecień-Zielona Góra, 11 maj-Bielsko-Biała.

Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nas Kursach Instruktorów Strzelectwa . Kurs składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2450zł,  I pomoc przedmedyczna 160 zł, oraz strzelectwo dynamiczne 290 zł  i część dotycząca broni bojowej 590 zł. Możliwość płatności w ratach, do 12/12 miesięcy. Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF, WSWF (-450zł).

 • W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni: sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej .
  • Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych , należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.
  • Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
 • –   Legitymację Instruktora Sportów Strzeleckich wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
 • – Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
 • –         Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej
 • –         Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego ( przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej)  oraz strzelectwa dynamicznego).
 • – Dodatkowo bezpłatnie trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa
 • Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa– płatne na konto PZSS 50zł + egzamin
 • Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie – płatne na konto PZSS 100zł
 • Wdanie Legitymacji Instruktorskiej PZSS- płatne na konto PZSS 100zł
 • Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji ksero oraz elektronicznej.
 • Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać scan na maila biura):
 • – ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie konieczna)
 • – 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm
 • – zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny sportu, rodzinny)
 • – oświadczenie o niekaralności.

karta uczestnictwa

Call Now Button