Kursy Instruktorów Strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego – finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. 2020r.: 8 luty- Zielona Góra, 29 luty Gdynia, 14 marzec Poznań, Zabrze-Katowice, .

Planowane miejsca i terminy rozpoczęcia kursów, Legitymacja Instruktorska PZSS– finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji 2020r.: 8 luty- Zielona Góra, 29 Luty- Gdynia, 14 marzec- Poznań, Zabrze-Katowice

 

Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nas Kursach Instruktorów Strzelectwa . Kurs składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2150zł,  I pomoc przed medyczna 150 zł, oraz strzelectwo dynamiczne 200 zł  i część dotycząca broni bojowej 490 zł. Możliwość płatności w ratach, do 12/12 miesięcy. Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF, WSWF (-340zł).

 • W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej .
  • Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych , należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.
  • Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
 • –   Legitymację Instruktora Sportów Strzeleckich wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
 • – Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
 • –         Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej
 • –         Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego ( przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej)  oraz strzelectwa dynamicznego).
 • – Dodatkowo bezpłatnie trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa
 • Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa– płatne na konto PZSS 50zł
 • Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie – płatne na konto PZSS 50zł
 • Wdanie Legitymacji Instruktorskiej PZSS- płatne na konto PZSS 100zł
 • Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji ksero oraz elektronicznej.
 • Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać scan na maila biura):
 • – ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie konieczna)
 • – 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm
 • – zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny)
 • – oświadczenie o niekaralności.

karta uczestnictwa

 
ka-liber.plKurs instruktora strzelectwa/b>

Kursy strzeleckie

Kurs instruktora strzelectwa

Kurs instruktora strzelectwa sportowego i bojowego

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos
watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn watch child porn