Kursy Instruktorów Strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego – finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. Kursy 2021: 18 wrzesień – Warszawa, 2 październik Wrocław, 9 październik Bydgoszcz- wspólnie z sekcją strzelecką WKS Zawisza, 20 listopad – Tuchola .

Planowane miejsca i terminy rozpoczęcia kursów, Legitymacja Instruktorska PZSS– finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. Kursy 2021r: 18 wrzesień – Wrszawa, 2 październik – Wrocław, 9 październik Bydgoszcz-wspólnie z skcją strzelecką WKS Zawisza, 20 listopad – Tuchola

 

Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nas Kursach Instruktorów Strzelectwa . Kurs składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2150zł,  I pomoc przed medyczna 150 zł, oraz strzelectwo dynamiczne 200 zł  i część dotycząca broni bojowej 490 zł. Możliwość płatności w ratach, do 12/12 miesięcy. Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF, WSWF (-340zł).

 • W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej .
  • Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych , należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.
  • Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
 • –   Legitymację Instruktora Sportów Strzeleckich wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
 • – Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
 • –         Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej
 • –         Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego ( przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej)  oraz strzelectwa dynamicznego).
 • – Dodatkowo bezpłatnie trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa
 • Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa– płatne na konto PZSS 50zł
 • Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie – płatne na konto PZSS 50zł
 • Wdanie Legitymacji Instruktorskiej PZSS- płatne na konto PZSS 100zł
 • Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji ksero oraz elektronicznej.
 • Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać scan na maila biura):
 • – ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie konieczna)
 • – 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm
 • – zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny)
 • – oświadczenie o niekaralności.

karta uczestnictwa

 
ka-liber.plKurs instruktora strzelectwa/b>

Kursy strzeleckie

Kurs instruktora strzelectwa

Kurs instruktora strzelectwa sportowego i bojowego

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos
Too many requestsToo many requests